sürdürülebilir gelecek aktül kağıt
üretimde enerji verimliliği
Üretimde Enerji Verimliliği

Tesisimizin üretim prosesinde trijenerasyon sistemi ile karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlıyor ve %70’in üzerinde termal verimle çalışarak ısı geri kazanımı ve kullandığımız Visconip, Redry gibi teknolojiler ile enerji tasarrufu sağlıyoruz. 

İklim Değişikliği

Ürünlerimizi dünya çapında üretirken, insanlığı etkileyen bu konuya öncelik veriyoruz ve tüm prosesimizde geleceği düşünerek hareket ediyoruz. İklim değişikliğini önlemek için yeni nesil teknolojileri ve enerji verimliliği projelerini geliştirmeye devam ediyoruz.

İklim Değişikliği
Su ve Atık Su Yönetimi
Su ve Atık Su Yönetimi

Su ayak izinin düşürülmesine yönelik takip ve işletim metotları ile proses atığı olan suyu, arıtma tesisimizde kimyasal ve biyolojik olarak arıtıyoruz. Deşarj edilen çıkış suyunun yönetmeliğe uygunluğunu sağlıyor ve takip ediyoruz.

Kimyasal Kullanımı

Üretimde ve ürünlerimizdeki kimyasal kullanımını ulusal ve uluslararası düzenlemelere REACH* prosedürlerine uygun gerçekleştiriyoruz.

Kimyasal Kullanımı
AR-GE ve İnovasyon
AR-GE ve İnovasyon

Doğaya saygılı ürünler üretmek mottomuz bu motto ile üretimimizde bulunan her ürünün, hammaddenin, ambalajın çevreye zararlı etkilerini azaltmak adına Arge faaliyetlerimizi günden güne arttırıyoruz. 

İş Sağlığı ve Güvenliği

İnsana değer mottomuz ISG alanında da çalışanlarımızın kendilerini güvenli hissettiği alanlarda kaygı duymadan çalışmalarını sağlıyor. Kaza olasılığını en aza indirmek adına önlem ve faaliyetlerimizi geliştiriyoruz.

İşyeri kaza oranımız 2021 yılı sonu itibariyle son 3 yıl içerisinde %50 azalmıştır

İş Sağlığı ve Güvenliği
Döngüsel Ekonomi ve İş Modelleri
Döngüsel Ekonomi ve İş Modelleri

Aktül Kağıt olarak üretimini yaptığımız tüm ürünlerde FSC belgeli selülozu kullanmaya özen gösteriyoruz. Bu sayede doğal ormanları koruyor, endüstriyel ormanlardaki sürdürülebilir üretime katkı sağlıyoruz.

Üretimde fire oranını en aza indiriyor, proses artığımızı yeniden üretime kazandırıyoruz, geri dönüştürülmüş ambalaj kullanımını iş ortaklarımız ile paylaşıyoruz.

08.01.2018 itibariyle Komili Tuvalet Kağıdı ve Komili Kağıt Havlu üretimimiz, İngiltere Çevre Bakanlığı (Defra) tarafından EU ECOLABEL çevre etiketi ile ödüllendirilmiş kağıt sektöründeki ilk Türk markası olmuştur. Böylece, performans ve çevre bazlı en yüksek standartlı ürünlere verilen bu belge ile çevre bilincimiz ve kalitemiz tescillenmiştir.

Fırsat Eşitliliği ve Çeşitlilik

Sürdürülebilir üretimin ‘insan odaklı’ olduğunu iddia eder bu konuda alanında uzman İK ekibimizle faaliyetlerimizi geliştiririz. Her alanda kadın-erkek eşitliğini önemsemeyi, işe alım, geliştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi kararlarını; sadece çalışanın niteliğini, performansını, becerisini ve deneyimini temel alarak gerçekleştiririz.

Fırsat Eşitliliği ve Çeşitlilik
 Ürün Güvenliği ve Kalite
Ürün Güvenliği ve Kalite

Ürettiğimiz tesisimizden çıkan her ürün sahip olduğumuz ISO 9001:2008, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, ISO 27001:2013, ISO 45001 yönetim sistemi standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

İnsan Hakları ve Adil Çalışma Şartları

Çalışan memnuniyeti anketimiz bu sene %100 olumlu sonuç almıştır.

İnsan Hakları ve Adil Çalışma Şartları
Yerel Üreticilerin Desteklenmesi
Yerel Üreticilerin Desteklenmesi

Hammadde ve ürünlerin yerel olarak tedarik edilmesine yönelik çalışmalarımızı günden güne arttırıyor, bu doğrultuda destek ve geliştirme programlarımızı geliştiriyoruz.

Çevre Mevzuatına Uyum

Çevresel yönetim sistemleri ile birlikte çevre eğitimlerimize, çevre tatbikatlarımıza devam ediyoruz. 

Çevre Mevzuatına Uyum
Acil Durum Yönetimi
Acil Durum Yönetimi

Aktül Kağıt olarak acil durum müdahale planımızı oluşturarak müdahale ekibi ve tatbikatlar ile güncel tutuyoruz.