Aktül Kağıt Yönetim Sistemleri Politikası
Aktül Kağıt olarak temel politikamız, faaliyet alanımız olan temizlik kağıdı ürünlerinin üretimini gerçekleştirirken entegre yönetim sisteminin gerekliliklerini yerine getirmek ve tüm paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamaktır.
Bu doğrultuda;
Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları dikkate alarak tüm yönetim sistemleri ile ilgili amacına uygun ölçülebilir hedefler belirlemeyi ve bu hedeflerin gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirmeyi,
Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçleri ve yönetim sistemlerimizin performansını sürekli iyileştirmeyi,
Sorumluluk alanımızdaki yasal mevzuatlar, ulusal ve uluslararası standartlara uygun faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
Amaçlarin ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı,
Faaliyetlerimizde doğal kaynakları verimli kullanarak, sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla çevrenin korunmasını, kirliliği önlemeyi, atık miktarını minimuma indirmeyi, geri kazanım yöntemlerini takip ederek dönüşüm fırsatlarını değerlendirmeyi, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi,
İş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlemelere uymayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, her türlü iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak çalışanlarımızın ve ilgili tüm tarafların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri çalışanların ve çalışan temsilcisinin katılımını sağlayarak sistematik ve önleyici bir yaklaşımla yönetmeyi ve bunu sürekli kılmayı,
Tum süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesini, ön plana çıkan teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulamayı, satın alma ve tasarım faaliyetlerinin değerlendirilmesi sırasında enerji performansını dikkate almayı,
Çalışan mutluluğu ve bağlılığına hizmet eden, çalışanlarına değer veren ve sürekli kendini geliştirme olanakları ile fırsat eşitliği sağlayan, şirket stratejisi ve değerleri ile örtüşen İnsan kaynakları sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını,
taahhüt ediyoruz.