İnsan Kaynakları

Aktül Kağıt, hedeflerine ulaşırken en değerli kaynağı, şirketine gönülden bağlı ve yüksek nitelikli insan gücüdür.Şirket stratejilerini destekleyen, verimliliği yüksek, dinamik, gelişime açık, ben yerine biz diyen, mutlu, motive, insana ve çevreye saygılı çalışanlarıyla yola devam etmeyi amaçlamaktadır. Makine - ekipman ve insan kaynağındaki verimliliğe önem veren yalın bir organizasyon olan Aktül Kağıt, karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu, katılımcılığın değer gördüğü, iletişim kanallarının açık ve şeffaf olduğu bir grup olma hedefini benimsemektedir.

İş Başvuru Formu