SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI
Aktül Kağıt olarak 
İstihdamda, meslekte ayrımcılığa, çocuk işçiliğe, zorla/zorunlu çalıştırmanın her türlü haline karşı olmayı, ayrıştırıcı söylemler ve uygulamalardan kaçınmayı,
Her alanda kadın-erkek eşitliğini önemsemeyi ,fırsat eşitliğine inanmayı, işe alım, yerleştirme, geliştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi kararlarını; sadece çalışanın niteliğini, performansını, becerisini ve deneyimini temel alarak gerçekleştirmeyi,
Hapishane işçiliği, borç ödeme amaçlı işçilik, askeri işçilik, modern kölelik şekilleri ve her çeşit insan ticareti de dâhil olmak üzere zorla çalıştırma uygulamalarının tümünü yasaklamayı,
Çalışanlar için dinlenme saatleri,molalar ve izinler sağlamayı,tatil izinleri,hastalık izinleri,sosyal izinleri bu izinlere dahildir.
İstihdam ilişkilerinde gönüllülüğü esas kılmayı,
Ücret politikamızı sektöre, yerel işgücü piyasasına göre ve geçerli toplu iş sözleşmelerinin şartlarına uygun olarak oluşturmayı. Operasyonlarımızı ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan haklar hakkındaki geçerli yasalara tam bir uyum içinde yürütmeyi,
Tüm çalışanlarına eşit mesafede olup, çalışanlarının görüşlerini şeffaf bir şekilde değerlendirerek mevcut politikalarını sürdürmeyi, gerekli durumlarda revize etmeyi ve çalışanların temsil edilme haklarına saygı duymayı,
Operasyonlarımızı ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan haklar hakkındaki geçerli yasalara tam bir uyum içinde yürütmeyi,
Çalışanların sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına saygı duymayı.
taahhüt ediyoruz.
  POL.SU.001 / 01.09.2022