KOJENERASYON


Aktül Kağıt kojenerasyon tesisi, Türkiye'deki temizlik kağıdı sektöründe mevcut iki uygulamadan en gelişmiş olanıdır. Ayrıca, dünyadaki ilk beş uygulamadan bir tanesidir.

Kojenerasyon tesisinde gaz türbini kullanılarak doğalgaz ile elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. Gaz türbininden açığa çıkan egzoz atmosfere atılmadan evvel direkt olarak kağıdın kurutulmasında, buhar ve sıcak su üretiminde kullanılmaktadır. Dolayısıyla, tesislerin kışın ısıtılmasında ve yazın soğutulmasında da faydalanılmaktadır. Bu sayede, enerji kaynaklarımız sürdürülebilir enerji yöntemine uygun kullanılmaktadır. Ayrıca, tesis elektrik kesintileri ve voltaj oynamalarından çok daha az etkilenmektedir.