Çevre ve Enerji Politikamız


Aktül Kağıt; doğal kaynakların ekolojik dengeye zarar vermeyecek biçimde kullanılmasını temin ederek, ve kirliliğin azaltılmasını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bu doğrultuda Çevre Politikamız; 

• Kullanılan selülozu 'Orman Yönetimi sertifikalı tedarikçilerden temin ederek doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak, 

• Faaliyetlerimizi yasal şartlara ve ilgili tarafların beklentilerine uygun şekilde yürütmek, 

• Çevre boyutlarımızı ve etkilerini belirleyerek kontrol altında tutmak ve azaltmak için çalışmak, 

• Çevre dostu teknolojiler kullanmak. 

• Atıkları kaynağında azaltmak, geri dönüşümünü veya uygun şekilde bertarafını sağlamak. 

• Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmak, 

• Çevre Yönetim Sistemimizi gözden geçirerek, sürekli iyileşme sağlamaktır. 

 

Aktül Kağıt olarak; yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir Enerji Yönetim Sistemi dahilinde faaliyetlerimizi gerçekleştiririz. 

Enerji Politikamız; 

• Tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak ve enerji tasarrufunu ön plana çıkarmış olan teknolojileri kullanmak. 

• Enerji Yönetim Sistemimizi ve enerji tüketimimizi gözden geçirerek, sürekli iyileştirmek. 

• Doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda çalışanlarımıza eğitimler verip, bilinçlenmeyi arttırmak. 

• Süreçlerinde yapmış olduğu iyileştirmeler ile enerji verimliliğinde sektörde örnek olmak.