ÇEVRE BİLİNCİ

Aktül Kağıt, ekolojik dengenin korunması ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik teknolojileri tercih ederek çevre dostu üretim yapmaktadır.

Kağıt üretiminde kullandığı kimyasalları, doğaya ve insana zarar vermeyecek şekilde hassasiyetle seçmektedir.

Doğaya, çevreye saygı ve duyarlılık bilinci içerisinde, işletmede oluşan atıklarını, atık yönetimi yasal mevzuatlara uygun bir şekilde depolamakta ve lisanslı firmalara bertaraf ettirmektedir.

Üretime başladığı ilk günden itibaren arıtma tesisinden çıkan, yasal mevzuatlar dahilindeki temiz suyu deşarj ederek doğal kaynaklarımıza zarar vermeden üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aktül Kağıt, çevre mevzuatı gereği ,su, atık su, gürültü, emisyon ve atıkları ile ilgili tüm izlemeleri hassasiyetle yapmakta ve tüm mevzuat koşullarını titizlikle yerine getirmektedir.

ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKASI

Aktül Kağıt; doğal kaynakların ekolojik dengeye zarar vermeyecek biçimde kullanılmasını temin ederek, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda Çevre Politikamız;

· Kullanılan selülozu ‘Orman Yönetimi’ sertifikalı tedarikçilerden temin ederek doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak.

· Faaliyetlerimizi Çevre Mevzuatına uygun yürütmek.

· Olası çevresel etkileri belirleyerek, kontrol altında tutmak ve azaltmak.

· Çevre dostu teknolojiler kullanmak.

· Atıkları kaynağında azaltmak, geri dönüşümünü veya uygun şekilde bertarafını sağlamak.

· Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmak

· Çevre Yönetim Sistemimizi gözden geçirerek, sürekli iyileşme sağlamak.

Aktül Kağıt olarak; yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir Enerji Yönetim Sistemi dâhilinde faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.

Enerji Politikamız;

· Tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak ve enerji tasarrufunu ön plana çıkarmış olan teknolojileri kullanmak.

· Enerji Yönetim Sistemimizi ve enerji tüketimimizi gözden geçirerek, sürekli iyileştirmek.

· Doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda çalışanlarımıza eğitimler verip, bilinçlenmeyi arttırmak.

· Süreçlerinde yapmış olduğu iyileştirmeler ile enerji verimliliğinde sektörde örnek olmak.